Prijavnica

Prijavnica za 1. Dječji Filmski Filantropski Festival

Naziv filma*

Trajanje filma*

Naziv filmske družine*

Filmski rod*
animiranidokumentarnieksperimentalniigraninamjenskispot

Ime i prezime autora*

Godina rođenja autora*

* Rubrike označene zvjezdicom su obavezne.

Suradnici na filmu

Voditelj/mentor na filmu

Kratki sinopsis filma

Kratka izjava autora o filmu

Download link filma

Kontakt podaci jednog od autora

Ime i prezime*

Adresa

Email*

Mobitel

Kontakt podaci filmskog voditelja ili jednog od roditelja ili staratelja

Ime i prezime*

Adresa

Email*

Mobitel

Dajem suglasnost da se film može prikazivati u sklopu projekta Dječji filnatropski filmski festival te u svrhu promocije istog*
Da

Dajem suglasnost da se film može u cjelosti objaviti na službenim stranicama festivala te biti korišten u promotivne i edukativne svrhe*
Da

* Polja označena zvjezdicom su obavezna.